Излагање (Tanjug press centar): Право, истина и слобода као темељ слободног информационог друштва

twd2На овим просторима влада стереотип да је СПЦ један крајње конзервативан организам, што није тачно. Само постојање Центра за проучавање и употребу савремених технологија при Архиепископији београдско-карловачкој, јединог те врсте у православном свету, говори супротно. О авангардности Православне Цркве на васељенском нивоу у овом погледу говори и православни супер-портал под називом Православно хришћанство који је веома сличан WEB.DEP пројекту, с том разликом што концептуално није окренут ка форумима и вестима и што је доступан на око тридесет светских језика. Што се теме такозване електронске демократије тиче, она је једна од саставних области концепта информационог друштва и њу треба посматрати из три начелна аспекта, иманентна сваком слободном друштву. Та три принципијелна аспекта су право, истина и слобода, при чему је овај последњи најважнији.

Сва три принципа је могуће транспоновати у електронски свет.

Принцип права у контексту информационог друштва би примарно био одређен решавањем проблема који се наводи као digital divide. Томе су УН на својим самитима у Женеви и Тунису посветиле дужну пажњу, управо крећући од универзалних људских права. Тај проблем се своди на немогућност свих друштвених слојева и група да равноправно учествују у позитивним странама информационог друштва. У том контексту би могли да расправљамо и о томе колико је информационо друштво на овим просторима перципирано као друштво знања, тачније право свих да имају одређену информацију, како се то често несвесно апострофира у неким медијским рекламним порукама.

Да би се обезбедило спровођење принципа истине у оквиру е-демократије, мора постојати одговарајући механизам који би био проактиван (реактиван у крајњем случају) и који би обезбедио да се информације не добијају само из једног центра, већ да постоји полицентрична структура која би обезбедила алтернативне изворе информација. Чини се да се у WEB.DEP форумском делу у назнакама покушава успоставити такав модел, макар концептуално.

И трећа ствар, која је за православне хришћане посебно важна, јесте очување принципа слободе, која обједињује претходна два принципа. Слобода је кључна јер је то најузвишенији дар Божији човеку. СПЦ је пре неколико година на овим просторима покренула једну велику расправу о проблему електронске приватности, што до тада није било довољно присутно у свести грађана ове земље. Многи су били збуњени са чињеницом да је Црква прва покренула то питање, а разлог је био сасвим једноставан: у суштини није била правна проблематика, већ питање слободе. У највећем броју случајева смо се у својим истраживањима ослањали на западне академске установе, што је такође разбијање устаљених клишеа, овог пута о антизападном и антиевропском ставу СПЦ. Приватност је у контексту е-демократије важна због очувања концепта анонимности и псеудонимности у осетљивим случајевима, попут дисидентских акција. Интернет, рецимо, даје велику могућност за такво изражавање мисли, што треба задржати [иако смо сведоци да то итекако може бити злоупотребљено поготово на форумима, где се велики број лажи и клевета може преносити под псеудонимом; но слобода у сваком случају може бити злоупотребљена, али је због тога не треба укидати већ реаговати на злоупотребе]. Питање је, међутим, да ли ће под утицајем културе безбедности и политике застрашивања грађана остати тако. Слободно, смислено и пристојно изражавање на WEB.DEP пројекту може се решити укрштеном модерацијом, у којој би у случају склањања једне поруке од стране модератора о њеном финалном уклањању одлучивао супер-модератор, при чему то треба да буду временски гледано ротирајуће функције. Тиме би се лични анимозитети свели на најмању меру и већина би могла слободно и без конформизма да изрази свој став.

На крају, потребно је рећи и нешто донекле противречно досадашњем излагању, а то је лична резервисаност према електронским форумима с обзиром да су исти углавном безлична форма комуникације. Електронски blog са могућношћу коментара је далеко прихватљивија форма, при чему исти елиминише дисперзију порука и загушење тема. WEB.DEP је, примера ради, веома лако загушити с обзиром да не постоји ограничење броја и величине порука које неко може послати. Ипак, ако се већ иде према форумском начину комуникације, онда је квалитетна модерација један од кључних аспеката.


*Ауторизовано и незнатно допуњено излагање у Tanjug press centru у Београду, 19. марта 2009. у вези са WEB.DEP порталом